Van Bergenpark, Etten-Leur koopovereenkomst getekend GGz Breburg en NBU sluiten koopovereenkomst terrein Etten-Leur

v


Woensdag 18 oktober 2017 ondertekenen GGz Breburg en Nederlandse Bouw Unie (NBU) de koopovereenkomst voor de aankoop van het circa 6,9 ha grootte GGz Breburg-terrein door NBU.

Selectieproces
Deze overeenkomst is tot stand gekomen na een intensief selectietraject, waaraan een groot aantal marktpartijen hebben deelgenomen. NBU is augustus jl. geselecteerd om de locatie ‘Van Bergenplein en omgeving in Etten-Leur’ te mogen kopen en ontwikkelen. Als gevolg van veranderingen in de zorg verkoopt GGz Breburg een groot deel van haar terrein. Momenteel is dit nog grotendeels in gebruik voor het verlenen van psychiatrische zorg, maar in de komende jaren zal steeds meer vastgoed worden afgestoten.Als zorgleverancier houdt GGz Breburg zich niet bezig met het bouwen van reguliere woningen. Zij is dan ook op zoek gegaan naar een marktpartij die dit wel wil en kan. Die bekend is met de regio, de woningmarkt en die de planvorming met energie en aandacht kan gaan oppakken. Want er ligt nog geen plan voor de ontwikkeling. Tijdens de selectie ging het met name om de ‘klik’ en het vertrouwen in een toekomstige samenwerking.
Van Bergenpark
Hoe het plan eruit zal komen te zien qua stedenbouw en architectuur is nog niet bekend. Wel dat het een mix aan woningtypen zal betreffen van appartementen tot rijwoningen en tweekappers in verschillende prijsklassen en in een groene setting. Het gebied is groot genoeg voor circa 200 woningen. Van Bergenpark, zo zal het plan gaan heten, ligt op steenworp afstand van het winkelgebied Van Bergenplein in Leur en nabij de uitvalswegen. Om op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich inschrijven op www.vanbergenpark.nl.
Planontwikkeling
Voorafgaand aan de planontwikkeling zullen gesprekken plaatsvinden met de gemeente om de kaders en randvoorwaarden te bespreken. Ook zullen de omwonenden bij de planvorming worden betrokken, zodat er een plan ontstaat dat aansluit bij de behoeften van de buurt en dat de mogelijkheden van de locatie optimaal benut. Een dergelijke planvorming kost tijd en afstemming. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden vastgesteld voordat kan worden gebouwd. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase in de tweede helft van 2019.

> Bekijk het project

Ook interessant