De Buitenkans – Rotterdam Wonen met je voeten in het groen

v


De woningen van De Buitenkans staan letterlijk in het park! Het plangebied ligt aan de noordelijke entree van het gereconstrueerde Park de Twee Heuvels. Bij die reconstructie is de weelderige landschappelijke inrichting met diverse hoogteverschillen versterkt en is ingezet op meer afwisseling door het toevoegen van o.a. diverse natuurzones en heldere zichtlijnen. Deze kwaliteiten zijn ook het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de twee buurtschappen waarover de 32 woningen verdeeld zijn. Elk cluster kent tweekappers en enkele driekappers.

De woonclusters zijn door hun landschappelijke setting en inpassing onlosmakelijk verbonden met het omliggende parklandschap. Door in het glooiende landschap het woonniveau met de geïntegreerde terrassen verhoogd aan te brengen ‘spoelt’ het landschap rondom de woningen. De ‘zwevende’ terrassen komen mooi los van het park, bieden een weids uitzicht en geven een hoog gevoel van privacy en veiligheid. De groene daken, het wormenhotel, de waterinfiltratie en halfopen verharding zorgen samen met de hoogwaardige isolatie en zonnepanelen op het dak voor een optimale duurzaamheid.

Bezoek de projectwebsite.

Andere topstukken