Historie

Walcherse Bouw Unie

Voor de oorsprong van Nederlandse Bouw Unie moeten we terug naar 1966. Op Walcheren dienen zich dan de eerste seriematige woningbouwplannen aan. Omvangrijke interessante projecten, maar voor veel kleinschalige bouwbedrijven te groot om erop in te spelen. Om de werkgelegenheid op het eiland veilig te stellen, roept rasondernemer Piet de Visser dan Walcherse Bouw Unie in het leven. Via deze unie kunnen bouwbedrijven participeren in de grote projecten en daarnaast hun eigen bouwbedrijf behouden.

 

Brabantse Bouw Unie

In 1979 zoekt De Visser naar marktuitbreiding in Brabant. Deze keer noemt hij zijn organisatie Brabantse Bouw Unie. De unie gaat rustig van start met ondersteuning vanuit de Zeeuwse thuisbasis. Ze richt zich voornamelijk op projecten in de regio Breda. Later breidt het werkgebied zich uit naar West-Brabant.

 

Nederlandse Bouw Unie

Dit groeiproces zet zich voort tot 1983. Het werkgebied reikt dan tot het zuidelijke deel van de randstad, groot Rotterdam. Het bedrijf krijgt dan een derde tak: Nederlandse Bouw Unie. Deze wordt hoofdzakelijk vanuit het kantoor van Brabantse Bouw Unie aangestuurd.

 

Overdracht aandelen

Uit het oogpunt van efficiëntie gaan Brabantse en Nederlandse Bouw Unie in 1990 juridisch samen. Als gemeenschappelijke naam kiezen zij voor de naam met de grootste dekking. In 1995 verkoopt De Visser zijn aandelen in Nederlandse Bouw Unie aan de heer Van Kinderen, die ze in de loop der jaren weer overdraagt aan de huidige directeur, Jan Voesenek. De aandelen van Walcherse Bouw Unie verkoopt De Visser in 1996 aan Heijmans.

 

Tot op de dag van vandaag is het oorspronkelijke gedachtegoed van 1966 aanwezig binnen Nederlandse Bouw Unie. Wat ooit begon als een samenwerkingsverband, is nu haar handelsmerk: krachtenbundeling en samenwerking.