EUREKA! – Breda Dynamische en stadse ontwikkeling

v


Voor de realisatie van EUREKA! Breda slaan Nederlandse Bouw Unie en Maas-Jacobs de handen ineen. Op de ruim 3,4 hectare grond was voorheen het pand van Euretco gehuisvest en later een deel van de NHTV/BUAS. De nieuwe wijk EUREKA! biedt ruimte aan wonen, werken en ontspanning. Op loopafstand van het station en de binnenstad. Met de ontwikkelingen rondom de spoorzone, het haveneiland en ’t Zoet bouwt ook EUREKA! mee aan de ambitie van Breda.

EUREKA! betreft zowel de grond- als opstalexploitatie, de ontwikkeling en bouw. Daar hoort natuurlijk ook een nieuw bestemmingsplan bij.

De verkoop en bouw van de in totaal 307 woningen/appartementen vindt plaats in diverse opeenvolgende deelplannen:

  • Central (78 koop- en 76 sociale huurappartementen voor Alwel en Laurentius)
  • Village (55 grondgebonden koopwoningen)
  • Square (35 koopappartementen)
  • District (63 koopappartementen)

Naast de woningen wordt ook een compleet autoluw openbaar gebied opgeleverd, het parkeren wordt in parkeerkoffers/verdiepte parkeerkelders gerealiseerd. Daardoor blijft er veel ruime tussen de woongebouwen beschikbaar voor een groene en ontspannen openbare ruimte.

Bekijk de projectsite.

Central

Village

Andere topstukken