Duurzaamheid Duurzaam bouwen

v

Duurzaamheid

Bouw- en ontwerpproces en omgevingsmanagement
Vanaf de eerst voorbereidingen denkt NBU al na over hoe de uitvoering gaat verlopen. Bouwstromen worden zo georganiseerd dat er een beperkt aantal verkeersbewegingen nodig is (minder brandstofverbruik). Alles wordt gedaan om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.

Door een gedegen werkvoorbereiding wordt verspilling voorkomen en afval beperkt. Het afval dat onvermijdelijk is, wordt op de bouwplaats gescheiden. NBU staat bekend om een schone – groene – bouwplaats.

Onze filosofie is dat wij te gast zijn in een wijk en zo min mogelijk overlast willen veroorzaken. De omgeving wordt in een vroegtijdig stadium actief betrokken en geïnformeerd over de planvorming. Ideeën zijn daarbij welkom. Door het hebben van een vast aanspreekpunt tijdens de bouw kunnen omwonenden direct bij ons terecht met hun vragen. Het goed inbedden van de nieuwbouw in de bestaande omgeving zorgt voor een duurzame relatie tussen beide.

Toekomstbestendigheid
Wij letten op de duurzaamheid van de bebouwde omgeving. In de ontwerpfase denkt NBU samen met architect, constructeur en energieadviseur al na over eventuele toekomstige aanpasbaarheid van de gebouwen. In de langetermijnvisie die wij voor ogen hebben past dat een gebouw ook moet kunnen veranderen van functie of anders indeelbaar zou moeten kunnen zijn in de toekomst.

Energetisch duurzaam
Als het gaat om duurzaamheid op het gebied van energieverbruik benaderen wij iedere opgave op maat. De vorm van het bouwwerk, de functies die worden gehuisvest, de zonoriëntatie, de bodemgesteldheid. Voorbeelden van onderwerpen die invloed hebben op de keuzes van energetische maatregelen.

Onze uitgangspunten:
• Energie die niet opgewekt hoeft te worden is de eerste winst
• Uitgaan van natuurlijke energiebronnen (gasloos)
• Groen en water in het plangebied houden
• Kwalitatief bouwplan dat jaren meekan

Evert Vrins: ‘NBU wil al vroeg in het plan- en ontwerpproces verduurzaming meenemen. Voor een ontwikkelende aannemer is dat best een unieke benadering. Mijn ervaring is dat veelal te laat in het proces wordt begonnen met nadenken over verduurzaming. Het wordt daardoor onnodig duurder. Bij NBU is daar geen sprake van.’

Uniek geveltransformatie concept: Cocoonz
Als ontwikkelende aannemer met ruime ervaring bedenkt NBU altijd hoe het (technisch) beter kan. Zo ligt er bijvoorbeeld een omvangrijke landelijke opgave om verouderde huurwoningen energetisch te verbeteren. Extra comfort en minder energieverbruik voor de bewoners met vaak een krappe portemonnee.

NBU zag deze behoefte, en de vaak niet handige maar wel kostbare oplossingen voor dit vraagstuk. Vanuit ons milieubewustzijn hebben wij een uniek eigen gevelconcept ontworpen, genaamd CocoonzEnergiebesparend, mooi en razendsnel. Geveltransformatie met een gevelontwerp naar keuze en minimale overlast voor de huurders. Om de woning weer helemaal toekomstproof te maken isoleren wij ook de daken en vervangen de installaties. NBU staat voor puur woongeluk!

Evert Vrins: ‘Cocoonz is onderscheidend. De kwaliteit van het eindproduct is beter dan andere gangbare aanpakken. Nul op de Meter (NOM) is met deze voorzetgevels te halen. Cocoonz doet dat ook nog eens voor een betaalbare prijs. NBU is er niet om de opdrachtgever extra op kosten te jagen.’

Ook interessant