Historie Een rijke historie

v

Nederlandse Bouw Unie (NBU) kent een rijke historie. Door autonome groei en ondernemerschap staat er nu een solide bouw- en ontwikkelbedrijf. Als een rode draad gaan woorden als krachtenbundeling en samenwerking door onze geschiedenis. In 1966 nam rasondernemer de heer De Visser het initiatief voor de start van de Walcherse Bouw Unie. Het doel van hem was om de krachten te bundelen van kleinschalige bouwbedrijven. Zodoende konden zij deelnemen aan grote seriematige woningbouwplannen op de Zeeuwse eilanden waar een grote behoefte aan was. Via deze samenwerking, vanuit de unie, konden zij dus participeren in de grote(re) projecten en daarnaast hun eigen bouwbedrijf behouden. Via twee nieuwe bedrijven, eerst Brabantse Bouw Unie en later Nederlandse Bouw Unie, breidde De Visser het werkgebied succesvol uit naar delen van Brabant en Zuid-Holland. Het werk liep langs de as Walcheren, Breda en Groot-Rotterdam.

Uit het oogpunt van efficiëntie gaan Brabantse en Nederlandse Bouw Unie in 1990 juridisch samen. Als gemeenschappelijke naam kiezen zij voor de naam met de grootste dekking. In 1995 verkoopt de heer De Visser zijn aandelen in Nederlandse Bouw Unie aan de heer Van Kinderen. De aandelen van Walcherse Bouw Unie verkoopt De Visser in 1996 aan Heijmans. Jan Voesenek, de huidige directeur, wordt in 2002 voor 50% eigenaar en in 2008 volledig eigenaar van NBU. De oorspronkelijke gedachte van een unie, het ultieme samenwerken, blijft ook naar de toekomst ons vertrekpunt.

Terug

3 generaties directeur/ eigenaren van NBU, v.l.n.r. Jan Voesenek, Peter van Kinderen en Piet de Visser

Ook interessant