Historie Een rijke historie

v

Nederlandse Bouw Unie kent een rijke historie. Door autonome groei en ondernemerschap staat er nu een solide bouw- en ontwikkelbedrijf. Rode draad in onze geschiedenis zijn woorden als krachtenbundeling en samenwerking. In 1966 nam ras ondernemer de heer De Visser het initiatief voor de start van de Walcherse Bouw Unie. Zijn doel was krachtenbundeling van kleinschalige bouwbedrijven. Op die manier konden zij deelnemen aan grote seriematige woningbouwplannen op de Zeeuwse eilanden, iets waar grote behoefte aan was. Via de samenwerking, vanuit de unie, konden deze kleine bouwbedrijven toch participeren in grote(re) projecten én daarnaast hun eigen bedrijf behouden. Later volgden twee nieuwe bedrijven, eerst Brabantse Bouw Unie en later Nederlandse Bouw Unie. De Visser breidde zo het werkgebied succesvol uit naar delen van Brabant en Zuid-Holland.

Uit efficiëntie gaan Brabantse en Nederlandse Bouw Unie in 1990 juridisch samen. Als gemeenschappelijke naam kiezen zij voor de naam met de grootste dekking. In 1995 verkoopt de heer De Visser zijn aandelen in Nederlandse Bouw Unie aan de heer Van Kinderen. De aandelen van Walcherse Bouw Unie verkoopt De Visser in 1996 aan Heijmans. Jan Voesenek, de huidige directeur, wordt in 2002 voor 50% en in 2008 volledig eigenaar van NBU. De oorspronkelijke gedachte van een unie, het ultieme samenwerken, is nog steeds het vertrekpunt.

Terug

3 generaties directeur/eigenaren, v.l.n.r. Jan Voesenek, Peter van Kinderen en Piet de Visser

Ook interessant