MVO

Iedereen groeit met JINC
Als bedrijf ben je een onderdeel van de maatschappij. Dat beseffen wij bij Nederlandse Bouw Unie ons maar al te goed. Wij bestaan door onze medewerkers, leveranciers en klanten. Midden in de maatschappij staan betekent ook: oog hebben voor mensen/ kinderen die het soms wat lastiger hebben in het leven en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen verdient een goede toekomst. Dat dragen wij uit zorg te dragen voor de mensen waar wij dagelijks mee werken, maar ook door ons in te zetten voor initiatieven zoals de organisatie van JINC. Deze stichting zet zich in om te zorgen dat je achtergrond (kinderen die opgroeien in armoede of een lastige thuissituatie) niet je toekomst bepalen. NBU zet zich hier graag voor in!

Gezondheid en flexibiliteit
Hoe doet NBU dat? Door een grote verantwoordelijkheid te dragen voor onze vaklieden en personeel op kantoor; zij zijn het kapitaal van NBU. We stimuleren een gezonde levensstijl en zetten in op een veilige werkomgeving. Het ziekteverzuim is daardoor laag. Wat wij net zo belangrijk vinden is een sterke band met onze flexibele schil. We werken al decennialang met een vast netwerk van vakbekwame onderaannemers.

Erkend leerbedrijf, ook voor statushouders
NBU is een erkend leerbedrijf. Crisis of geen crisis we leiden altijd 4 tot 5 jongeren op voor de bouw. Zij zijn de toekomst en kunnen bij ons het vak leren. Niet alleen Nederlandse jongeren leiden wij op, maar in samenwerking met Bouwschool Breda bieden wij ook plaats aan statushouders. Zij leren daar de Nederlandse (vak)taal en krijgen praktijkonderwijs waarbij zij worden opgeleid tot timmerman, metselaar, tegelzetter of leidinggevende op de bouwplaats.

Eigenaar van NBU, Jan Voesenek, is al bijna 20 jaar als vrijwilliger voorzitter van het  bestuur van Stichting BouwSchool Breda. De bouwschool is een regionaal samenwerkingsverband voor praktijkscholing van jonge bouwvakkers. Het is belangrijk dat jonge vaklieden een plek vinden in de bouwnijverheid. NBU trekt zich het lot aan van mensen met een verblijfsvergunning, statushouders. Zij moeten niet werkloos achter hun voordeur blijven, maar meedoen aan onze samenleving. ‘Onder deze mensen zitten genoeg potentiële vaklieden. Geef ze een opleiding en een job, en daarmee de kans om zo te integreren.’

Erik Colijn, directeur BouwSchool Breda: ‘NBU zet zich in om statushouders een opleiding te laten volgen. Zij zien dat het aanbod aan jongeren krimpt, dus zal je andere doelgroepen moeten aanboren. NBU heeft de visie en lef om onder statushouders vaklieden te werven.’

Sponsoring
Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook in sponsoring. Criterium daarbij is ‘dat wij er iets mee moeten hebben’. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat valt eigenlijk best mee in praktijk. Indien onze mensen iets ondernemen of organiseren voor een goed of maatschappelijk doel dat hen raakt, dan raakt dat NBU ook. En dan dragen we graag bij. Met inzet, materialen of wellicht een financiële bijdrage. Dus sponsoring vanuit betrokkenheid en verbinding.

Ook interessant