Blossem Breda Een nieuwe voorkant voor Tuinzigt

v


In mei 2018 heeft NBU, in samenwerking met Maas-Jacobs uit Zundert, de koopovereenkomst gesloten voor aankoop van de Nibbit locatie in Breda, een voormalig fabrieksterrein van circa 5,2 hectare.

Het terrein is in Breda vooral bekend van de ‘Nibb-it-fabriek’ die daar ooit was gevestigd. Later nam het Ierse concern Kerry International het complex over. In 2007 sloot Kerry de fabriek en sindsdien staan de (reeds vervallen) gebouwen leeg. Het terrein heeft de bestemming ‘zware bedrijvigheid’ maar de bedoeling is hier in de toekomst woningbouw te kunnen realiseren. Dit terrein ligt nu nog een beetje verscholen, maar de plek leent zich ervoor om een mooie nieuwe voorkant voor de wijk Tuinzigt te maken. Ook is dit een kans om te bouwen in het brede en betaalbare segment waar in Breda veel vraag naar is. Met deze aankoop is het begin van een langjarig ontwikkelingstraject in gang gezet, waarbij de planvorming zal worden opgepakt, afstemming met de gemeente en omwonenden plaats zal vinden en het bestemmingsplan zal worden gewijzigd.

Bekijk de projectwebsite

Ook interessant