Zuidrand Goirle Herontwikkeling resulteert in ongeveer 200 woningen

v


14 november 2017

Leystromen en Nederlands Bouw Unie tekenen intentieovereenkomst Van Besouw-locatie Goirle.

Rijen – Leystromen verkoopt haar deel van de Van Besouw-locatie aan Nederlandse Bouw Unie (NBU). NBU gaat op het terrein, dat voor de helft al in eigendom is van NBU, ongeveer 200 wooneenheden ontwikkelen. Het grootste deel daarvan in de koopsector. Maar ook zo’n 30 sociale huurwoningen waarvan ongeveer de helft in bezit van Leystromen komt.

Van Besouw-locatie Corporaties mogen zich sinds de invoering van de nieuwe woningwet alleen nog bezighouden met het bouwen en beheren van huurwoningen. Leystromen heeft een deel van de Van Besouw-locatie aan de Kerkstraat in Goirle in haar bezit. Van het andere, bijna even grote, deel van deze locatie is Nederlands Bouw Unie eigenaar. Op dinsdag 14 november ondertekenen Leystromen en Nederlandse Bouw Unie een intentieovereenkomst. Door de verkoop van de grond aan NBU en de terugkoop van sociale huurwoningen, is de herontwikkeling van deze locatie geborgd.

Zuidrand De Van Besouw-locatie maakt onderdeel uit van de Zuidrand van Goirle. Andere locaties die daar deel van uitmaken zijn: zorgcentrum Sint Elizabeth (Thebe), HAVEP en Huize Anna (beide VP Grondexploitatie). Alle betrokken partijen hebben samen met de gemeente Goirle een ruimtelijke visie vastgesteld. De hele Zuidrand wordt daarmee herontwikkeld tot een woongebied van ongeveer 400 wooneenheden. Momenteel worden ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure diverse onderzoeken verricht. Naar verwachting start de realisatie van de eerste fase begin 2019.

Voor meer informatie, zie de projectwebsite www.zuidrandgoirle.nl

> Bekijk het project

Ook interessant