Hoog geëerd bezoek bij Blossem Breda, de gebiedsontwikkeling van circa 600 woningen door Ontwikkelingscombinatie NBU/ Maas-Jacobs! Blossem Breda

v


28 september 2020


Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bracht 23 september jl. een werkbezoek en kreeg een rondleiding over het terrein van de voormalige Nibitt-fabriek aan de Ettensebaan. Hierbij waren ook gedeputeerde Erik Ronnes van de provincie Noord-Brabant aanwezig en wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda.

Ollongren ziet wel meer nieuwbouwlocaties maar wat deze onderscheidt is dat er een daadwerkelijke verbinding wordt gemaakt met de aangrenzende wijk Tuinzigt. Het nieuwe stadsdeel Blossem wordt voor zowel de nieuwe als de bestaande bewoners een nieuw verblijfsgebied.

De minister en gedeputeerde spraken hun waardering uit over de plannen en kregen uitleg over het project van een afvaardiging van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Daar waar ooit de bekende Nibb-it-zoutjes van de lopende band rolden worden binnenkort ruim 600 nieuwe woningen gebouwd. De eerste fase van het project is gefinancierd met behulp van een lening uit de transformatiefaciliteit van SVn, hierdoor is de Ontwikkelcombinatie NBU/Maas-Jacobs niet alleen in staat gesteld om de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek tot ontwikkeling te brengen, maar tegelijkertijd ook een tweede en derde woningbouwproject in Breda versneld tot ontwikkeling te brengen.

Geweldig om alle energie te proeven en om de samenwerking tussen marktpartijen en overheden bij elkaar te zien komen!

Of bekijk de projectwebsite.

Ook interessant