NBU mede-ondertekenaar van het ‘Langer Thuis Akkoord’ in Rotterdam

v


19 februari 2020


Ouderen ‘langer thuis’ in eigen wijk, dat is de doelstelling. Meer levensloopbestendige woningen, ouderenhubs en woonzorgconcepten. Rotterdammers moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden maandag jl. 41 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente vandaag het ‘Langer Thuis Akkoord’. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk.

“Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor”, zegt wethouder Sven De Langen (o.a. zorg en ouderen). “We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.” Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ook ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daarom zorgen we voor meerdere woonconcepten, voor ieder wat wils. Hiermee stimuleren we ook de doorstroming op de woningmarkt. Met dit akkoord loopt Rotterdam voorop in de trend van (ver)bouwen en samenwerken met verschillende partijen om zo onze Rotterdamse ouderen zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.” Nederlandse Bouw Unie (NBU) onderschrijft dit akkoord van harte en zal bij de uitwerking van haar plannen waar mogelijk en gewenst hier invulling aan geven.

Ook interessant