Ondertekening IOK Intentieovereenkomst versnellingsopgave locatie Kerry

v


7 februari 2020


Op 4 februari 2020 is de ‘intentieovereenkomst versnellingsopgave locatie Kerry’ getekend tussen Nederlandse Bouw Unie, Maas-Jacobs en gemeente Breda. Een volgende stap om tot herontwikkeling van de locatie te komen.

Ook interessant