Ons proces Van begin tot tevreden klant

v

STAP 1
Het begint allemaal bij dè plek.

Bebouwd of onbebouwd.

STAP 2
Dan begint het plannen maken:

• De locatie verwerven
• Verkennen wat te (ver)bouwen en hoe
• Wie is de doelgroep
• Welk concept
• Duurzaamsmaatregelen?
• Schetsontwerp
• Haalbaarheid berekenen
• Koopovereenkomst
• Financieringen

STAP 3
Bij de volgende stap gaan we de plannen uitwerken:
• Voorlopig ontwerp
• Definitief ontwerp
• Technische omschrijving
• Gemeentelijke afstemming
• Wensen geïntresseerden?
• Omgeving betrekken
• Onderzoek bodem, flora, fauna, archeologie etc.
• Bestemmingsplan procedure
• Omgevingsvergunning

STAP 4
Het plan gaat in verkoop:
• Verkoopdocumentie beschikbaar
• Brochure met impressies en plattegronden
• Prijslijsten
• Makelaars begeleiden verkoop
• Koopovereenkomst sluiten

Jeroen: ‘Mijn werk is divers: van halfjaar- en jaarrekening helpen opmaken tot het opstellen van een liquiditeitsprognose. Een ontwikkelende aannemer als NBU kan niet functioneren zonder geld. Je moet financiële middelen hebben om personeel te betalen en om bouwmateriaal en -materieel te kunnen kopen. Daarnaast zijn er middelen nodig om gronden of kantoorpanden te verwerven. Door een goede financiële bewaking is NBU uiterst solvabel en daardoor instaat om grondposities aan te kopen.’  >

Stap 5: Bouwvoorbereiding
• Calculeren
• Uitwerken detailleringen
• Werkvoorbereiding: inkoop materialen en onderaannemers
• Plannen bouwproces
• Bouwplaats inrichten

Johan: ‘Calculatie is een onmisbaar onderdeel van het bouwproces. Aan de hand van bouwtekeningen, bestek en andere informatiebronnen reken ik uit wat de bouw van een woning, appartement of kantoor gaat kosten. Ik vraag daarvoor bij onderaannemers, bijvoorbeeld installateurs hun prijzen op. Onder aan de streep komt dan het bedrag te staan wat de bouw van het project gaat kosten. Maar voordat ik zo ver ben, ben ik wel 3 tot 4 weken aan het rekenen.’  >

Arjen: ‘Projecten die wij voor onszelf of derden bouwen, daarvan doe ik de complete bouwbegeleiding. Je moet daarbij voorstellen dat ik de inkoop organiseer, bouwtekeningen controleer en contact heb met de onderaannemers.’ >

Stap 6: Kopersbegeleiding
• Waar mogelijk woning op maat maken voor de koper:
wensen vertalen in technische mogelijkheden en financiën

NBU werkt projectmatig aan woningbouw, daar komt een stuk efficiëntie bij kijken om het treintje van realisatie op gang te houden. Wij ontzorgen hiermee de koper, zelfbouw kost tenslotte veel tijd, vergt behoorlijke bouwkundige kennis en is kostbaar. Wij denken zoveel mogelijk mee met de kopers. Meestal lukt het om alle wensen in te passen, soms zit er een grens aan wat er mogelijk is als de wensen het projectmatige proces teveel verstoren. Onze kopersbeleiders helpen onze kopers hier graag bij.

Lobke: ‘De afdeling kopersbegeleiding is het gezicht van NBU voor de koper. Dat begint met een avond waarin de nieuwe eigenaren van een woning of appartement bij elkaar komen. Wij zijn de brug tussen onze kopers en de bouwplaats. Na die eerste kennismakingsavond heb ik een persoonlijk gesprek met de kopers. Ik neem dan hun wensenlijst door en kom dan terug met de prijzen. Het gaat altijd in grote harmonie, omdat een huis kopen een groot moment in je leven is. Daarom zeg ik altijd dat NBU een thuis bouwt.’  >

Stap 7: Realisatie
• Grondwerk
• Ruwbouw
• Afbouw
• Installaties
• Bouw begeleiden en bewaken
Koperskijkdagen
• Updates van voortgang
• Woonrijp maken
• Oplevering aan bewoner
• Meten klanttevredenheid

Johan, uitvoerder: ‘Het woord uitvoerder is te beperkt voor het werk dat ik doe. Natuurlijk roep ik dagelijks materiaal als betonstaal of beton af, controleer de bouwtekeningen en geef leiding aan de bouwplaats. Maar ik plak ook pleisters; sociaalwerker ben ik ook. Als iemand niet goed in zijn vel zit maak ik een praatje. Ik motiveer, omdat werken op de bouwplaats wel leuk moet blijven. De kwaliteit van wat wij opleveren hangt samen met de kwaliteit van ons personeel.’  >

Stap 8: Nazorg
• Opleverpunten
• Eventuele klachten

Jolanda: ‘Het is leuk om snel voor onze kopers iets op te lossen. Service stopt niet na het tekenen van het koopcontract, maar loopt gewoon door. Als je een nieuwe auto koopt, wil je ook een goede service. Bij NBU is die service zo goed, dat om die reden er mensen zijn die al voor een tweede keer een huis bij ons hebben gekocht.’  >

Ook interessant