Disclaimer

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nederlandse Bouw Unie bv is het niet toegestaan, de informatie, beeldmaterialen en andere data, die verstrekt worden via www.nbu.nl op enigerlei wijze te verspreiden dan wel te vermenigvuldigen.
Alle rechten voorbehouden.

 

Disclaimer
Op de website van Nederlandse Bouw Unie wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Nederlandse Bouw Unie bv neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.